Entreprenørservice
Nordic Marine Service A/S udfører mange former for entreprenøropgaver under vand, lige fra småopgaver til hele entrepriser på større konstruktioner eller anlæg på og i vand.


Af de mangeartede entreprenøropgaver kan nævnes:

Totalentrepriser
Reparation
Bedding
Betonpåstøbning / bolværk
Injicering
Svejsning
Skæring
Sprængning
Bundsikring
Katodisk beskyttelse
Sprinklertanke
Kabel
Rørledninger
Tykkelsesmålinger
Højtryksspuling
Diamantboring / skæring

Inspektioner / video

Udlægning af bundsikring

Billede 5 af 5