Vores services

.

Entreprenøropgaver

Nordic Marine Service A/S udfører mange former for entreprenøropgaver under vand, lige fra småopgaver til hele entrepriser på større konstruktioner eller anlæg på og i vand. 

 • Total entrepriser
 • Reparation
 • Betonstøbning / bolværk
 • Bedding
 • Injicering
 • Svejsning
 • Skæring
 • Sprængning
 • Bundsikring
 • Sprinklertanke
 • Tykkelsesmålinger
 • Højtryksspuling
 • Katodisk beskyttelse
 • Kabel/rørledninger
 • Inspektioner / video

Skibsservice

Vi planlægger efter skibets sejlplan, så besætningen kan fortsætte lastning og/eller losning imens skibet ligger til kaj under survey’et eller reparationen. Med vores specialindrettede dykkerbiler, kan vi udføre dykkeropgaver, fra kajkanten, mens skibet udfører sine egne opgaver.

 • In-water survey af skibe og mobile offshore enheder
 • Reparation
 • Skrog rensning
 • Propel polering
 • Mob docks
 • Katodisk beskyttelse
 • Afblæsning af søkasser / søindtag
 • Inspektioner / video

Smedearbejde

Nordic Marine Service A/S har udført mange forskellige smedeopgaver undervands – og overvands svejsning på skibe, platforme, offshore,  kajer, broer og kraftværker

 • Reparation af spuns
 • Undervandssvejsning 
 • Undervandsskæring
 • Fremstilling af beslag

Bådlandinger

I Nordic marine Service kan vi på vores smedeværksted producere og reparere bådlandinger og efterfølgende montere dem på vindmøllefarmene ved hjælp af vores dykkerskibe:

 

 • Reparation af bådlandinger
 • Konstruktion af bådlandinger
 • Vedligeholdelse af bådlandinger
 • Montering af bådlandinger

UXO kampagne

Nordic Marine Service A/S kan udføre undersøiske UXO (ueksploderet ammunition) kampagner

 

 • Risikovurdering
 • UXO undersøgelse herunder først ROV undersøgelse og efterfølgende dykkerundersøgelse
 • Identifikation af potentielle UXO’er 

Betonarbejde

I Nordic Marine Service A/S har vi stor erfaring med betonarbejder indenfor: 

 • Fugning af betonspuns
 • Fugning af granitsten
 • Påstøbning af beton på jern og betonspuns
 • Udstøbning af betonbundsikring
 • Reparation af fliser og fuger i svømmebassiner

Tømrerarbejde

Vi udbedrer, reparerer og nybygger over og under vandet. Inden arbejdet påbegyndes specificerer vi den pågældende reparation, udbedring eller nybygning. 

 

 • Renovering af sluseporte
 • Renovering af træbolværker
 • Renovering af bade og bådebroer
 • Renovering af bedding / slæbested 
 • Opsætning af nyt fendertømmer
 • Ny træhammer

Rørledninger / kabel

Med vores dykkerskib M/S Seaworker udfører vi mindre kabel og reparationsopgaver på kystnære kabler. Vi kan fjerne og udlægge nye kabler 

 • Udlægning 
 • Reparationer
 • Nedgravning 
 • Nedspuling 

Offshore

 

Nordic Marine Service A/S har kompetencer til, at varetage montage og vedligehold af havenergianlæg som vindmøller og bølgeenergianlæg samt offshore olie- og gasinstallationer

 

Hvor opgaverne kræver det, har vi fuldt udrustede offshore dykkersystemer i containere.

 

 • Inspektion og reparation af vindmøllefarme.

 • Borerigge  og jackup installationsfartøjer

 • Undersøisk services

 • ROV & dykker inspektioner  

ROV Service

Hos Nordic Marine Service har vi mulighed for ROV arbejde samt erfarne ROV-piloter. ROV’en er udstyret med kamera og lys hvilket muliggør dokumentation af høj kvalitet.

 

 • Udløbsledninger
 • Sprinklertanke
 • Havbundsundersøgelse
 • Predive undersøgelse
 • Inspektionsopgaver

Andre opgaver

I Nordic Marine Service A/S udfører vi mange forskellige dykkeropgaver, nedenstående giver blot et lille udsnit: 

 

 • Forskellige bjærgningsopgaver
 • Udlægning af kunstige rev
 • Modtagelse af tunnelboremaskine i vandfyldt bygge grubbe
 • Etablering af redningsstiger
 • Etablering af redningsliner
 • Etablering af fender
Scroll to Top