Tømrerarbejde
Nordic Marine Service A/S har eget smede og tømrerværksted både mobilt og fast ved vores hovedkontor.


Tømrerarbejde

For vores kunder har vi igennem tiden udført mange former for tømrerarbejde over og under vandet.

Vi udbedrer, reparerer og nybygger.
Inden arbejdet påbegyndes specificerer vi den pågældende reparation, udbedring eller nybygning med omfattende tegningsmateriale.

Af tømreropgaver kan nævnes:

• Renovering af sluseporte

• Renovering af træbolværker

• Renovering af bade og bådebroer

• Renovering af Bedding / slæbested

• Opsætning af nyt fendertømmer

• Ny træhammer

Ny sluseport

Billede 7 af 8