Skibsservice
Når der ikke er tid til dokning eller ændring af sejlplaner, udfører Nordic Marine Service A/S skibsservice på stedet under vand. Vi planlægger efter skibets sejlplan, så besætningen kan fortsætte lastning og/eller losning imens skibet ligger til kaj under survey'et eller reparationen. 

Efter endt skibsservice kan skibet afsejle til tiden og overholde sejlplanen. Med vores velindrettede dykkerbiler, kan vi stadig udføre dykkeropgaver, fra kajkanten, mens skibet udfører sine egne opgaver.


Nordic Marine Service A/S udfører skibsopgaver hvor end det måtte være enten ved kajen eller ude på reden.

UWILD
Reparation
Mob-dock
Propel polering
Skæring af propeller
Katodisk beskyttelses
Udskiftning af transducer
Afblænding af søkasser / søindtag

Skibsservice

Billede 5 af 5