Udlægning af afkastledning

Nordic Marine Service A/S fik til opgave for MJ Eriksson at udlægge 240 meter Ø900 PE100 afkastledning inde ved Kalvebod brygge.

MJ Eriksson svejste ledningssektionerne sammen ude ved Sundmolen, hvorefter de blev hejst ned i vandet.

Nordic Marine Service A/S overtog herefter ledningen og begyndte at montere halvdelen af ballastklodserne på ledningen, mens den flød i vandoverflade. Lednings stykkerne med ballastklodser blev bugseret ind til Kalvebod Brygge og sænket ned på havbunden. Efter udlægning på havbunden blev resten af ballastklodserne monteret af et dykkerteam i samarbejde med vores entreprenør/dykkerskib M/V Seaworker.

På ledningen skulle der monteres 94 ballastklodser, der hver vejede 2450 kg.
Ledning var opdelt i 5 sektioner, et tilkoblingstykke til eksisterende ledning, samt en afkast bøjning.

Scroll to Top